مطالعات امکان سنجی و تحلیل بازار

 به منظور تصمیم­ گیری نهایی درباره سرمایه­‌گذاری در طرحهای ارائه شده از سوی فناوران وجود مطالعات بازار و امکان سنجی فنی اقتصادی ضروری می­باشد. رویکرد مؤسسه در تدوین این مطالعات استفاده از آخرین تکنیکهای علمی و همچنین شرایط محیطی اقتصاد ایران و ظرفیت صنعتی ایران می­باشد. لذا در این مطالعات علاوه بر رویکردهای شناخته شده علمی از دانش تجربی مؤسسه و واقعیتهای اقتصادی نیز استفاده می­گردد تا تمامی ابعاد بازاری و اقتصادی طرحها مشخص گردد.

مدیریت ارزیابی طرحها با برخورداری از دپارتمان­های تخصصی بازار، فنی، مالی، اقتصادی و سازمانی و همچنین کارشناسان برجسته و با تجربه آمادگی دارد تا خدمات مطالعات بازار و امکان سنجی را برای فناوران و یا سازمان­های متقاضی در حوزه فناوری نانو ارائه نماید. در ادامه رویکرد مؤسسه در تدوین این مطالعات و همچنین اطلاعات مورد نیاز در هر قسمت به اختصار معرفی می­گردد.

پس از ارائه طرحهای سرمایه­ گذاری از سوی افراد و یا سازمان­ها، پس از بررسی اولیه و مقدماتی چنانچه طرحها از جذابیتهای اولیه برای سرمایه­‌گذاری برخوردار باشند، مطالعات بازار در دستور کار مؤسسه قرار می­گیرد. واحد مطالعات بازار مؤسسه مسئولیت تنظیم پروپوزال مطالعات را برعهده دارد. زمان، هزینه و محتوای مطالعات در این طرح پیشنهادی مشخص گردیده و در صورت تأیید نهایی تحقیقات بازار آغاز می­گردد.

 رویکرد مطالعات: تحقیقات در این مرحله بیشتر کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه­‌ای و میدانی و استفاده از ابزارهایی مانند پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و فعالان اطلاعات واقعی و حقیقی در ارتباط با محصول نهایی طرح بدست می آید.

 محتوای مطالعات: اطلاعاتی که در این مرحله از اهمیت بیشتری برخوردار است و هدف از آن پاسخگویی به مواردی از این قبیل می­باشد.

 • حجم ریالی و ظرفیت کل بازار
 • مهمترین رقبای موجود در بازار از منظر محصولات مشابه و یا شرکتها
 • رقبای خارجی موجود در بازار
 • بررسی متقاضیان و مشتریان عمده بازار
 • عوامل مؤثر در خرید مصرف­ کنندگان
 • موانع مهم ورود محصول ایرانی به بازار
 • قیمت پیشنهادی خبرگان برای محصول طرح
 • بررسی کانالها و واسطه­ های فروش در بازار و مذاکرات با آنها
 • بررسی عوامل موثر در پذیرش محصول نهایی طرح از سوی خریداران بالقوه در مذاکرات
 • بررسی امکان ورود به بازار و فروش محصول ایرانی در مصاحبه با فعالین بازار
 • میزان فروش احتمالی
 • بررسی ویژگیها و مشخصات خاصی که مورد نظر مصرف­ کنندگان بوده و باید در طراحی و تولید محصول لحاظ گردد
 • بررسی میزان قاچاق و واردات غیر مجاز محصول
 • پیشنهاد بازار هدف مناسب جهت فروش محصول
 • بررسی میزان وفاداری مشتریان به محصولات رقیب موجود در بازار و امکان جایگزینی با محصولات جدید
 • بررسی فرصتها و تهدیدات موجود در بازار

چنانچه در نتیجه این مطالعات شواهدی دال بر عدم امکان فروش محصول در بازار بدست نیاید. جهت تصمیم­ گیری نهایی و بررسی توجیه اقتصادی طرح، مطالعات امکان سنجی در دستور کار قرار می­گیرد. مطالعات امکان سنجی از 3 بخش تحلیل بازار، فنی و مالی اقتصادی تشکیل شده است که اطلاعات بدست آمده در هر قسمت به اختصار معرفی می­گردد.

 

1- تحلیل بازار: رویکرد مطالعات بازار در این قسمت بیشتر کمی بوده و بر داده­ها و نتایج آماری مبتنی می­باشد. جهت پیش ­بینی بازار از تکنیکهای علمی استفاده شده و در نهایت با اطلاعات کیفی و نظرات خبرگان در قسمت قبل تلفیق می­گردد.

 • روند مصرف گذشته و سطح مصرف فعلی
 • وضعیت عرضه در گذشته و حال
 • پیش ­بینی کمی تقاضا و عرضه محصول در 5 سال آینده
 • بررسی حجم واردات و روند آن در 5 سال گذشته
 • نوع ساختار حاکم بر بازار و تعیین وضعیت رقابتی یا انحصاری بازار
 • برآورد تابع تقاضای بازار و محاسبه شاخص های موثر (کشش قیمتی تقاضا-کشش درآمدی)
 • محاسبه و تعیین شاخص­های مزیت رقابتی
 • بررسی استراتژی قیمت ­گذاری براساس کشش بازار
 • تعیین ظرفیت بهینه براساس میزان شکاف بین عرضه و تقاضا
 • تعیین سیاست­های مناسب ورود به بازار و برآورد هزینه­ های مربوطه

 

2- ارزیابی فنی

در این قسمت از مطالعه مسائل فنی تولید و تکنولوژیک با نگاه اقتصادی مورد بررسی قرار می­گیرد. بازار مواد اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز طرح، تکنولوژی و مکان ­یابی طرح از جمله این موارد می­باشند.

بررسي بازار مواد اوليه و نيروي انساني مورد نياز

 • بررسي روند تغييرات تقاضا و عرضه مواد اوليه مورد نياز طرح
 • پيش­ بيني روند تغييرات آتي
 • تعيين فرايند بهينه تامين منابع و مواد اوليه مورد نياز طرح
 • بررسي ساختار نيروي انساني مورد نياز طرح
 • بررسي بازار عوامل توليد و روش بهينه تامين عوامل توليد مورد نياز طرح تكنولوژي
 • بررسي ساختارهاي ممكن توليد محصول در ظرفيت بهينه
 • تعيين شاخص­هاي مناسب ارزيابي تكنولوژي
 • برآورد تابع توليد
 • استخراج توابع هزينه توليد
 • تحليل داده – ستانده
 • تعيين تكنولوژي بهينه
 • تعيين نيازمندي­هاي استقرار تكنولوژي بهينه
 • تدوين ساختار اجراي طرح (ساختار شكست فعاليت­هاي، WBS)
 • تهيه ليست فعاليت­ها (Activity List)
 • تهيه دايره ­المعارف انجام فعاليت­ها (Project Dictionary)
 • تهيه نمودار گانت (GANTT Chart) و شبكه مسير بحراني (CPM) اجراي طرح
 • تعيين برنامه زمان­بندي مناسب استقرار طرح سرمايه­ گذاري
 • تهيه برنامه زمان­بندي مناسبت تخصيص منابع

 

3- ارزیابی مالی

ارزيابي مالي مشخص مي­کند که آيا طرح پيشنهاد شده مي­تواند تأمين مالي گردد. آيا اين طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمايه را مي­تواند داشته باشد يا خير. برخي از جنبه­ های مورد بررسي در اين فاز عبارتند از:

 • ميزان سرمايه و هزينه طرح
 • چگونگي تأمين مالي
 • ميزان سودآوري، ارزش فعلي خالص، بازده داخلي
 • نقطه سر به سر
 • تحليل جريان نقدي
 • تحليل ريسک
 • آناليز حساسيت و بررسي نااطميناني­ها

 

1-3- تحلیل ریسک

 • تحليل ريسك سرمايه ­گذاري (فني، اقتصادي – سياسي، نوسانات قيمت، ...)
 • تحليل اثر تورم بر نتايج طرح سرمايه­ گذاري
 • بررسي امكان استفاده از تحليل­هاي مونت كارلو در فرايند ارزيابي طرح
 • آناليز پرت (PERT)

 

2-3- مكان­ يابي طرح سرمايه­‌گذاري

 • بررسي مكان­هاي مختلف ممكن جهت استقرار طرح
 • تعيين و محاسبه شاخص­هاي مناسب ارزيابي مكان طرح با توجه به هدف طرح و تكنولوژي مورد استفاده
 • تعيين مكان مناسب استقرار طرح